Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Bildiriler

Eruçar, F. ve Serteser, N. (2022). Sağlık Hizmeti Amaçlı Binaların Barındırdığı Yangın Tehlikeleri. 8th International Symposium of Academic Studies in Health and Sports Sciences içinde (ss.95-102). Elazığ, Türkiye: Asos Yayınevi, ISBN: 978-625-7501-55-2

Gürsoy, Ö. ve Akıncı, N.F. (2022). Türkiye'de Konut Kalitesinin İrdelenmesi: İstanbul İmar Yönetmeliği (Öz). IMAEC 4th International Mathematic, Architecture and Engineering Conference içinde (ss.1-2). İzmir, Türkiye: Academic Sharing Platform, ISBN:978-605-71182-9-5

Uslu, R. (2022). “Meragi’nin Ben Anlatısı”. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Osmanlıda Ben-Anlatıları Sempozyumu 15-17 Haziran, İMÜ 17 Haziran saat 15.45, C-116 Salonu (Bildiri Özet)