Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Dekanın Mesajı

Ülkemizin sanat birikimine katkı yapmak hedefiyle İstanbul’un merkezinde yeni bir fakülte kuruldu. Fakültemizde Sahne ve Görüntü Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Türk Musikisi Bölümü, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama olmak üzere beş bölüm bulunmaktadır. 

İçinde yaşadığımız çağın getirdiği yeni yaşam biçimindeki tek düzelik yada sığlık, sanata ve estetiğe herzamankinden daha fazla ihtiyaç duyurdu insanları. Aslında onda iyiye, güzele olan ilgi ilk gününden itibaren bitmemişti. Günümüzden 12.000 yıl önce dinsel tören için diktiği taşların üzerine çeşitli tasvirler işleyen veya kaldığı-barındığı mağaralara basit birkaç çizgiyle de olsa resimler yapan insan ile günümüz modern insanı arasında temelde nekadar farklılık vardır ki? 

Yaşadığı dünyayı sahip olduğu teknolojiyle sürekli geliştiren ve kolaylaştıran insanın sanata ihtiyaç duymaktan vazgeçememesi, onun maddi yapısının ötesindeki kodlarının bir elden çıkması ve gerçekte özlem duyduğu hayatın ipuçlarını vermesi ile ilintili olmalıdır. Sanat, estetik ve onların fonksiyonel düzenlemesini yapan tasarımın anlaşılabilirliği veya ortak payda haline gelmesi, toplumların karşılıklı iletişim ve etkileşimlerinin oldukça hızlandığı günümüzde bu kavramları tüm dünyada geçerli ortak dil haline getirmektedir. Böylece sanat alanında nekadar söz sahibi olursak, dünyadaki yerimizin o denli büyük olacağı açıktır. Sanata bu bakışımız, fakültemizin araştırma ve eğitim hedefleri için belirleyicidir. Bu amaçla, lisansüstü programlar daha ön planda olacak, araştırma ve uygulamaya ağırlık verilecektir. 

Fakültemizde, sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında söyleyecek yeni sözleri olan, insan merkezli anlayışla hep daha güzeli arayan, nitelikli bilimsel çalışmalar yapan, sadece kendi ülkemizde değil tüm dünyada yenilikler ortaya koyan seçkin bilim insanlarının önderliğinde bir sanat-tasarım eğitimi hedeflenmektedir. 

Bu heyecanı taşıyan akademisyen ve öğrencileri Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne bekliyoruz.