Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Misyon - Vizyon

Misyon

Araştırma ve eğitim faaliyetlerimizle, özgün Sanat, Tasarım ve Mimarlık ürünlerimizin farkındalığının artırılarak toplumumuzun sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında yapılacak ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde öncü olmak. 

Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında lisans ve lisansüstü eğitim programlarında bilimsel metodlarla bilgi üretebilen ve uygulama yapabilen çağdaş bireyler yetiştirmek. 

Vizyon

Başta kendi medeniyetimiz olmak üzere tüm dünyada ortaya konan sanat, tasarım ve mimarlık  ürünlerinin araştırılmasında ve eğitiminde dünya çapında bir fakülte olmak.