Sanat, Tasarım ve Mimarlık FakültesiKoordinatörler

Doç. Dr. Yıldız AKSOY

Strateji Geliştirme Komisyonu (Başkan)

Doç. Dr. Yıldız AKSOY

E-Posta: yildiz.aksoy@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162802463 ()

Dr. Öğr. Üyesi Melike Saba AKIM ÇINAR

Eğitim Komisyonu (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Melike Saba AKIM ÇINAR

E-Posta: melike.saba@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162802281 ()

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

Müfredat Komisyonu (Başkan)

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

E-Posta: yasar.bulbul@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 2803333

Doç. Dr. Rüstem MÜRSELOĞLU

Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü (Başkan)

Doç. Dr. Rüstem MÜRSELOĞLU

E-Posta: rustem.murseloglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162802453 ()

Doç. Dr. Özge SAYILGAN

Öğretim ve Sınav Koordinatörlüğü (Başkan)

Doç. Dr. Özge SAYILGAN

E-Posta: ozge.sayilgan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162804116 ()

Doç. Dr. Koray SEVİNDİ

Uzem Koordinatörlüğü (Başkan)

Doç. Dr. Koray SEVİNDİ

E-Posta: koray.sevindi@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162802456 ()

Prof. Dr. Özlem OĞUZHAN

Akreditasyon İşlemleri Koordinatörlüğü (Başkan)

Prof. Dr. Özlem OĞUZHAN

E-Posta: ozlem.oguzhan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162803333 ()

Doç. Dr. Deniz TUNÇER

Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü (Başkan)

Doç. Dr. Deniz TUNÇER

E-Posta: deniz.tuncer@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162802457 ()

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi ÇETİN

Değişim Programları Koordinatörlüğü (Erasmus) (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi ÇETİN

E-Posta: ferdi.cetin@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 2803333

Dr. Öğr. Üyesi Erdal KILIÇ

Değişim Programları Koordinatörlüğü (Farabi) (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Erdal KILIÇ

E-Posta: erdal.kilic@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162804160 ()

Doç. Dr. Sami DURAL

Değişim Programları Koordinatörlüğü (Mevlana) (Başkan)

Doç. Dr. Sami DURAL

E-Posta: sami.dural@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162804111 ()

Doç. Dr. Aslı İGİT

Tanıtım Koordinatörlüğü (Başkan)

Doç. Dr. Aslı İGİT

E-Posta: asli.igit@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 2803333

Doç. Dr. Seda TÜFEKÇİOĞLU

Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlik Koordinatörlüğü (Başkan)

Doç. Dr. Seda TÜFEKÇİOĞLU

E-Posta: seda.tufekcioglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162802465 ()

Prof. Dr. Ali TAN

ÖYP Koordinatörü (Başkan)

Prof. Dr. Ali TAN

E-Posta: ali.tan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 2803333

Dr. Öğr. Üyesi Bahar YILDIRIM SAĞLAM

Burs Komisyonu (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Bahar YILDIRIM SAĞLAM

E-Posta: baharyildirim.saglam@medeniyet.edu.tr

Telefon: 216 2803333

Prof. Dr. Doğan ARSLAN

Web Sayfası Sorumlusu (Başkan)

Prof. Dr. Doğan ARSLAN

E-Posta: dogan.arslan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 2162802455 ()