SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr.  İsmail GÜLEÇ

Başkan - Dekan Vekili

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

E-Posta: ismail.gulec@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 23 40

Doç. Dr.  Doğan ARSLAN

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Doç. Dr. Doğan ARSLAN

E-Posta: dogan.arslan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 24 55

Dr. Öğr. Üyesi Rüstem MÜRSELOĞLU

Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Rüstem MÜRSELOĞLU

E-Posta: rustem.murseloglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 24 53

Dr. Öğr. Üyesi Recep USLU

Türk Musikisi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Recep USLU

E-Posta: recep.uslu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 24 61

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız AKSOY

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız AKSOY

E-Posta: yildiz.aksoy@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 24 63

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız AKSOY

Mimarlık Bölüm Başkanı vekili

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız AKSOY

E-Posta: yildiz.aksoy@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0 216 280 24 63

 Erdoğan ATMACA

Fakülte Sekreteri Vekili

Erdoğan ATMACA

E-Posta: erdogan.atmaca@medeniyet.edu.tr

Telefon:

 Zafer DEMİREL

Zafer DEMİREL

E-Posta: zafer.demirel@ismu.edu.tr

Telefon: 0 216 280 24 51