Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Seminer, Panel ve Söyleşiler

Seminerler
Seminer Moderatörlükleri
Paneller
Çalıştaylar
 

Arslan Çinko, M. (2022). Kültürel Mirasın Bir Bileşeni Olarak Eğitim Mirası: Trakya Bölgesi Tarihi Eğitim Yapıları (1839-1923) ve Koruma Sorunları. Grad Workshop 8-Cultural Heritage, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 09 Şubat 2022. Link: https://fbe.yildiz.edu.tr/duyurular/1239/Fen-Bilimleri-Enstit%C3%BCs%C3%BC-Grad-Workshop-8-Cultural-Heritage

Söyleşi

Akım, M. S., (Davetli Konuşmacı), ,"Yeni Metin'e Doğru", 4. Kıraathane Kitap Şenliği, İstos, Düzenleyen(ler): Habitus Kitap. 13 Eylül 2022.