Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uşma, G., & Gürsoy, Ö. (2022). A Comparative Analysis on Ergonomics of University Libraries: A Case Study. Online Journal of Art and Design, 10(3), ss. 245-262

Gürsoy, Ö. & Akıncı, N.F. (2022), "Examining housing quality in Turkey through resident preferences and their housing conditions: a survey study", Property Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/PM-06-2021-0039

Akım, M. S. (2022). "Büchner’den Koltès’e Karşı-Kahraman: Woyzeck ve Roberto Zucco’ya Karşılaştırmalı Bir Bakış". Studien zur deutschen Sprache und Literatur, (47), ss.165-188. DOI: 10.26650/sdsl2022-1090268.

Arslan Çinko, M. & Eres, Z. (2022). Arşiv Belgeleriyle 19-20. Yüzyıl Edirne Vilayetinin Eğitim Tarihi ve Yapıları Üzerine Değerlendirmeler. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi,  11 (1) , 73-124. DOI: 10.30903/Balkan.1134137

Uslu, R. (2022). “Abdülaziz Meragizâde Hakkında Yeni Bulgular ve Sultan II. Mehmed’e Şâhişube Makam Hediyesi”. Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences. sy.51: 466-472

Uslu, R. (2022). “Meragi’nin 24 Şubesi Ne kadar Özgün? Destinasyon imajının sorgulanması”. TİDSAD: Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 9 /33: Haziran 2022, s.229-251. 

Uslu, R. (2022). “Başçavuş İsmai̇l Ağa’nın Besteleri̇ Ve Mecmua-i Güfte’si̇nden (Berlin 3370) Tespi̇tler”, Yegah Muzikoloji Journal. sy.2022

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uslu, R. (2022). “Hızır Ağa’nın müsebba usulünde tespi̇t edi̇lmi̇ş i̇lk beste”, Çelebi, sy.8, 2022, s.65-72