SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Yar.Doç.Dr. Yıldız AKSOY'un Yeni Kitap Bölümü Yayınlanmıştır

21.06.2017

Editörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şevkiye Şence TÜRK ve Prof. Dr. Vedia DÖKMECİ’nin yaptığı Yerseçi Kuramı Ve Uygulamaları isimli kitabın 11. Kısmında Üniversitemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yıldız AKSOY’un “Aktif Yeşil Alanlar İçin Mekânsal Yeterlilik Analizi: İstanbul Örneği” başlıklı yazısı yayınlanmıştır.