SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Türk Mûsikîsi Bölümü, “Müzikten Dünyaya Ulaşmak” Başlıklı Bir Söyleşi Gerçekleştirdi

18.12.2019

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Öğr. Ü. Mehmet Yalçın Yılmaz, “Müzikten Dünyaya Ulaşmak” adlı söyleşiyle 11 Aralık 2019 Çarşamba günü İMÜ STMF Türk Musikisi Bölümü’nün misafiri oldu. Mehmet Yalçın Yılmaz, söyleşisinde Türk Musikisi Bölümü’nden mezun olacak öğrenciler için mezuniyet sonrası uzmanlaşma, meslek edinme, küreselleşme olguları dahilinde çoklu bakış açıları paylaştı. Yılmaz, öğrencilere hem akademik alanda hem de mesleki düzlemde multidisipliner bir yaklaşım tarzı içerisinde olmalarını öğütledi. Bu doğrultuda Yılmaz, öğrencilerin küresel anlamda sosyal ağı-sosyal medyayı nitelikli ve aktif bir şekilde kullanmalarının gerekli olduğunun altını çizdi.