SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

"Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler Sempozyumu" Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Düzenlendi

02.12.2019

"Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler Sempozyumu" 16-17 Kasım 2019 tarihleri arasında, üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

Sempozyumda sunulan çalışmalar ışığında yayınlanan sempozyum sonuç bildirgesi:

SONUÇ BİLDİRGESİ
(İMÜ 17 KASIM 2019)

“Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler Uluslararası Sempozyumu” 16-17 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, yurtiçi ve yurtdışından gelen akademik çevreler, eğitim kurumları ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

Sempozyumda sunulan 60 bilimsel tebliğ kapsamında Ahıska Türkleri’nin tarihi, edebiyatı, dili, eğitim ve sosyal yaşamları gibi konuların yanı sıra, geri dönüş, uyum, mülkiyet hakları, iş dünyası ve işletmecilik alanlarında karşılaştıkları sorunlar ele alınarak incelenmiş, bu bağlamda çözüm önerileri ileri sürülmüştür.

Ahıska Türkleri Sürgünü’nün 75. Yılında Türkiye’de devlet kurumları ve sivil toplum örgütlerinin duyarlılığı karşısında takdir ve teşekkürlerini sunan sempozyum;

  1. Ahıska konusuyla ilgili yapılan çalışmaların bundan sonraki süreçlerde de yoğun ve istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesine, sorunların çözümüne ilişkin karar alma süreçlerinin daha yapıcı ve hızlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapar.
  2. Dünyanın 9 ülkesine dağılmış halde yaşayan Ahıska Türkleri’nin eğitim, kültür, sosyal ve ekonomik yaşam alanlarındaki çeşitli faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürmeleri bakımından sivil toplum örgütleri, akademik çevreler, ayrıca ilgili kamu kurumları arasında etkin iletişim ve iş birliğinin önemini tekrar vurgular.
  3. Ahıska Türkleri ile ilgili sorunların yaşadıkları ülkelerin akademik çevrelerinde çalışma konuları haline getirilmesi, sorunun bilimsel yayınlara yansıtılması, yetenekli gençlerin seçilerek ilerleyen dönemlerde eğitim profillerinin çeşitli, aynı zamanda ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilmesi amacıyla koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesini önerir.
  4. Sorunun hukuki boyutu üzerine yoğunlaşmak, yaşam, serbest dolaşım, mülkiyet, miras ve tazminat hakları konularında hukuk yollarının araştırılması ve yasal girişimlerin başlatılması için STK, akademik çevreler ve hukuk alanında faaliyet gösteren ilgili müesseselerin iş birliği olanaklarının seferber edilmesinin önemini beyan eder.
  5. Türkiye’nin resmi devlet kurumlarının Ahıska konusundaki faaliyetlerinin bundan sonra da adalet, yurttaşlık, insan hakları ve evrensel değerler ışığında devam ettirileceği konusundaki inancının tam olduğunu vurgular, çifte vatandaşlıkla ilgili mevzuat hükümlerinin hayata geçirilmesi için gereken yasal ve idari işlemlerin etkin bir şekilde uygulanmasını önerir.