Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Öğr. Gör. Dr. Sevcan ERCAN GRAHAM’ın Kitap Bölümü Yayımlandı

30.05.2022

Mimarlık bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Sevcan Ercan Graham’ın “Normallik Politikaları: Gökçeada’da Festivali İncelemek” başlıklı kitap bölümü, editörlerinden ve yazarlarından biri olduğu ve 2021 yılında yayınlanan Türkiye’de Acil Durum Mimarlıkları: Kültürel Miras, Yerinden Etme ve Afet başlıklı kitapta yayımlandı.

Bahsi geçen kitap bölümünde yazar, normallik durumu üzerine geliştirilen teorileri mekânsal bir araştırma çerçevesinde kullanarak Gökçeada’da gerçekleşen önemli bir etnik ve dini festivali incelemektedir. Araştırmacı bu festival yoluyla somut olmayan kültürel mirasın, kent, mekan ve toplumla ilişkisini göz önüne sererken,  nasıl sürekli ve sürdürülebilir kılındığına da dikkat çekti

ERCAN GRAHAM yerel halk ile yıllar önce adadan göçen  ve geri dönen etnik grupların topluluk alışkanlıklarını ve ilişkilerini birebir görüşmelerle yakından gözlemleme fırsatı bulmuş, mekan  ve insan unsurlarının birbirleriyle iç içe geçişini gözler önüne sermiştir.