SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık Söyleşileri III. Oturumunu Tamamladı

04.02.2020

Mimarlık Söyleşilerinin geçen hafta düzenlenen üçüncü programında konuğumuz fakültemizde araştırma görevlisi olan Yüksek Mimar Bengi Gizem Turna oldu. Turna, fakültemizdeki görevinin yanısıra halen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimari Tasarım alanında doktora çalışmasına devam etmektedir. Söyleşide de doktora konusu olan kentten kırsala göç üzerine araştırmalarını aktaran ve kentte kırsala göç etmedeki etkenleri, bu göçü gerçekleştirenlerle gerçekleştirdiği görüşmeleri ve kırsaldaki evlerine ziyaretlerinden edinimlerini paylaşan Turna, kentten kırsala göçte ekonomik sebepler, sosyal sebepler, ailevi sebepler ve kişisel tercihlerin etkili olabildiğini belirtmiştir. Bunun yanında, iş imkanları için giden olduğu gibi, çocuk yetiştirmek, doğayla iç içe olabilmek, daha doğal bir yaşam döngüsüne sahip olmak gibi niyetlerle yapılan kırsala göçlerin çoğunlukla yalnız yapılmadığını ve ortak kararla aile veya arkadaşlarla yapıldığını gözlemlemiş; gittikleri yerde kendi imkanları ile kendi evlerini mimar desteği olmadan yapma eğilimlerini ve ortaya çıkan ürünleri irdelemiştir. Öte yandan bu göçü gerçekleştirenlerin bir kısmının kırsal yaşamı sürdüremediği, ekonomik, sosyal ya da başka kişisel sebeplerle kente geri döndüğünü de eklemiş, kırsal yaşamın donanım ve iş becerisi gerektirdiğini, kentte yetişen bireylerin gündelik hayatta iş bölümü gibi sebeplerle tek yönlü gelişebildiğini ve kırsal yaşamda zorlanabildiğini vurgulamıştır. Bunun dışında Turna'ya göre, gittikleri bölgedeki sosyal hayata uyum sağlayamama gibi sebepler de kente geri dönme ya da yer değiştirme sebebi olabilmektedir. Araştırmasına devam eden Turna, soru cevap bölümünden sonra sunumunu noktalamıştır. 
Fakültemiz Ar. Gör. Hicret Aydoğan, Mimarlık Söyleşileri III: Kentten Kırsala Göç ile ilgili gözlemlerini paylaşmıştır. Bir sonraki söyleşimiz 19 Şubat 2020 tarihinde saat 11.00'de İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülhan Benli tarafından "Kültürel Mirasın Korunması" konusu üzerine, İMÜ Kuzey Yerleşke, F Blok Toplantı Salonunda gerçekleşecektir. Tüm ilgilileri bekleriz.