Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

"Dekanlık Söyleşileri" Serisinin İlk Yüz Yüze Semineri Gerçekleştirildi

22.03.2022

Fakültemiz Dekanlığı tarafından organize edilen “Dekanlık Söyleşileri” serisinin ilk yüz yüze etkinliği 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Serinin bu ilk yüz yüze etkinliğinde Mimarlık Bölümü’nden Ar.Gör. Özge Gürsoy, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden Prof.Dr.Nazlı Ferah AKINCI ile yazarlığını paylaştığı, “Kadıköy Hasanpaşa Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı Üzerine Bir İnceleme” başlıklı kitabıyla ilgili sunum yaptı.

Gürsoy sunumunda, araştırmanın gelişim süreçleri, Hasanpaşa Kurbağalıdere Kentsel sit alanın fiziksel durumu, kentsel sit alanı sakinlerinin bölgeye bakış açısı, bölgede yapılabilecek iyileştirme önerileriyle ilgili paylaşımda bulundu. Sunumda, İstanbul kentinin önemli mimari ve kültürel miras alanlarından biri olan Hasanpaşa Kurbağalıdere kentsel sit alanı ve çevresinin 1930 yılından günümüze kadar geçirdiği fiziksel değişimler paylaşıldı. Günümüzde Kurbağalıdere’nin ıslahı ile oluşan ve kentsel sit alanının bir parçası haline gelen boş arazinin değerlendirilmesine ilişkin önerileri sundu. Gürsoy, halen otopark olan bu arazinin rekreasyon alanı olarak değerlendirilmesinin bölge halkının yaşam kalitesine ve bölgeye bağlılığına etkisi vurguladı. Ayrıca sakinlerle yapılan görüşmelerle sosyal durumun yanında, fiziksel durum ve konutların psikolojik iyi olma haline etkisini de irdeledi. Sunumda, bölgenin mimari dokusunun ve tarihinin korunabilmesi yapılabilecek mimari müdahaleler aktarıldı. Kentsel sit alanındaki yapıların mevcut durumları ve ihtiyaçları olan iyileştirilme önerileri irdelendi. Konutların cephelerinde yapılabilecek iyileştirmelerin bölgede yaratacağı etkiler tartışıldı.

Sunumunda ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde, Hasanpaşa Kurbağalıdere Kentsel Sit Alanı’ndaki mimari değerlerin özellikleri tartışıldı. Kentsel sit alanında yapılması önerilen iyileştirmelerin, bölgenin büyük çoğunluğunu oluşturan yoksulların dayanıklılığının sağlanması ve refahın arttırılması konularına etkisi vurgulandı.