Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

"Dekanlık Söyleşileri" Serisinin İkinci Yüz Yüze Semineri Gerçekleştirildi

05.05.2022

Fakültemiz Dekanlığı tarafından organize edilen “Dekanlık Söyleşileri” serisinin ikinci yüz yüze etkinliği 28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Serinin bu etkinliğinde Mimarlık Bölümü’müzden Ar. Gör. Furkan Eruçar “Çelik Yapılarda Yangın Emniyeti” başlıklı sunumunu bizlerle paylaştı.

Eruçar sunumunun ilk bölümünde, hayatın her alanında karşımıza çıkabilecek bir afet olan yangın hakkında temel bilgiler verdi ve dünyada meydana gelen yangınların sebeplerini açıklayan istatistik verilerini bizlerle paylaştı.  Öte yandan, yangın risklerine karşı binalarda alınması gereken pasif ve aktif yangın emniyet önlemlerinden bahsetti.

Eruçar sunumunun ikinci bölümünde, çelik malzemenin gelişimi, çelik malzemenin avantaj ve dezavantajlarından bahsetti. Bunlara ek olarak, çelik yapılarda meydana gelebilecek yangınlarda strüktürün korunması amacıyla uygulanabilecek yöntemleri örneklerle anlattı. Eruçar ayrıca, bu yöntemlerin bazılarının günümüzde oldukça önemli hale gelen sürdürülebilir binalara nasıl fayda sağlayabileceğine değindi. Seminer sunumu takip eden soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.