Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

“Dekanlık Söyleşileri” Serisinin Dördüncü Yüz Yüze Semineri Gerçekleştirildi

19.05.2022

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi himayesinde hazırlanan, eğitim, tarih, sanat, mimarlık, kent, çevre, peyzaj, ekoloji ve daha pek çok konuya yer verilen   "Dekanlık Söyleşileri" serisinin dördüncü yüz yüze etkinliği 16 Mayıs 2022 saat 11:30’da yapıldı. Serinin bu etkinliğinde Mimarlık Bölümü’müzden Ar. Gör. Nazife Sofu Bağ,  “Gecekondu Sorunu ve Ülkemizdeki Yansımaları” başlıklı sunumunu paylaştı.

Araştırmacı sunumunda şehirlerdeki gecekondu sorununu sahip olduğu toplumsal ve mekânsal problemler açısından ele aldı. Gecekondulaşmanın  sadece fiziki bir yerleşme sorunu olarak kentte var olmadığı, bu alanlarda yaşayan insanların sorunlarının kentin bir başka yüzünü oluşturduğunu açıkladı. Diğer ülkelerdeki gecekondu alanlarında yer alan kimi sorunların ülkemizde de bulunduğunu ancak bazı nitelikleri yönünden ülkemizdeki gecekondu yerleşmelerinin farklılıklar gösterdiğini vurguladı.

Sunumda gecekonduların varlığının kırdan kente göç problemi, sosyo-kültürel bir problem, ikili yapı sorunsalı ve bir sermaye aracı olarak da ele alındığı ifade edildi. Ayrıca yoksulların yaşadığı bir mekan olarak ifade edilen gecekondu alanlarında yoksul mahallesi tipolojileri değerlendirildi. Gecekondu yerleşmelerinin yoksulluğu azaltma açısından sahip olduğu özelliklerin açıklandığı çalışmada kadınların bu mekanları kullanma biçimlerine de değinildi. Türk sinemasında doğrudan veya dolaylı olarak kendine yer bulan gecekondu sorununun birçok filme de konu olduğu ve gecekondu filmlerinin açık veya örtük bir biçimde birçok sorunu ortaya koyduğu tartışıldı.