Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

“Dekanlık Söyleşileri” Serisinin Beşinci Yüz Yüze Semineri Gerçekleştirildi

02.06.2022

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi himayesinde hazırlanan ve eğitim, tarih, sanat, mimarlık, kent, çevre, peyzaj, ekoloji ve daha pek çok konuya yer verilen   "Dekanlık Söyleşileri" serisinin beşinci yüz yüze etkinliği 26 Mayıs 2022 saat 11:00’da yapıldı. Serinin bu etkinliğinde Mimarlık Bölümü’müzden Öğr. Gör. Dr. Sevcan ERCAN GRAHAM,  “Türkiye’de Acil Durum Mimarlığı” başlıklı sunumunu paylaştı.

Türkiye’de Acil Durum Mimarlıkları: Kültürel Miras, Yerinden Etme ve Afet başlıklı kitabın oluşma sürecinden ve içeriğinden  bahseden araştırmacı, Türkiye'deki olağanüstü halin sadece politika ve mevzuat tarafından önceden belirlenmediğini, aynı zamanda yapılı çevre aracılığıyla hem somut hem de sembolik yollarla üretildiğini, düzenlendiğini, dağıtıldığını ve tartışıldığını açıkladı. Çalışmanın son on yılda Türkiye'de gerçekleştirilen, mirası, yerinden edilmeyi ve felaketleri araştıran ampirik eleştirel-mekansal araştırmaya ve istisna, risk, kriz ve belirsizlikle ilgili kavramlara ilişkin daha geniş literatüre katkıda bulunduğu ortaya konuldu. Ayrıca bu çalışmanın Türkiye'ye odaklanarak ona bağlama özel ampirik bir öz sağlayarak Türkiye'deki son kentsel-mimarlık meselelerinin yanı sıra acil durum konusundaki tartışmalara da nüanslı bir bakış açısı sunduğuna değinildi.