Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Dekanlık Söyleşileri 13. Bölüm Yayımlandı

04.04.2022

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) himayesinde hazırlanan ve yapımcılığını Prof.Dr. Ali Tan'ın, yönetmenliğini Öğr.Gör. Görkem Katmer’in yaptığı; eğitim, tarih, sanat, mimarlık, kent, çevre, peyzaj, ekoloji ve daha pek çok konuya yer verilen   "Dekanlık Söyleşileri" isimli Youtube programının 13. bölümü yayımlandı. 

Programın bu bölümünde Türk Musikisi Bölümü Öğr.Gör. Semih Özdemir ve Araş.Gör. Emir Altuğ Karakaya tarihsel bir sorgulama yapıldığında müzik olgusunun çeşitli kuramsal zeminler bağlamında ele alındığını tartıştı. Müzikal üretimin adreslerinin spekülatif yaklaşımlara yönlendirilmiş olmasının çağdaş eleştirel düzlemde müziğin özerkliği problematiğini gündeme getirdiği ifade edildi. Eleştirel perspektif çerçevesinde değerlendirildiğinde müziğin araçsallığının vurgu noktası haline geldiği düşünce sistemlerinin tarihsel bir incelemenin konusu haline geldiği ortaya konuldu.

Söyleşi, öncelikle bu anlamda, müzikal yaratımda uyumun başrol konumuna sahip oluşunu ve bunu gerçekleştirirken teorik yaklaşımlarla nasıl irtibat kurduğunu öznellik ve onun dahlinde perdesizlik üzerinden irdeledi.