Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Ar.Gör. Ayça ÇELİKBİLEK SDG-15 Karasal Yaşam Alanında Ulusal Bir Ödüle Layık Görüldü

05.01.2023

İMÜ Sürdürülebilirlik Ofisiʼnde görev yapmakta olan, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü araştırma görevlimiz Ayça ÇELİKBİLEK, JCI tarafından BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda projeler üreten ve gönüllü çalışmalar gerçekleştiren 19-40 yaş arası gençleri toplumda yarattıkları pozitif katkılar nedeniyle onurlandırmak ve çalışmalarını duyurmak amacıyla verilen “Türkiye Farkındalık Ödülleri”nde birincilik ödülüne layık görüldü.

Kategori bazlı yapılan değerlendirmelerde her bir SKA ayrı bir kategori olarak ele alındı ve adayların çalışmaları her bir kategori için alanında uzman jüri üyelerinin oylamaları ile değerlendirildi. Ekolojik kent planlaması, havza planlaması, çevresel etki değerlendirmesi gibi alanlarda yaptığı akademik çalışmalarının yanı sıra düzenlediği TürSay atölyeleri, kuş yemi yapım atölyeleri, tohum atölyeleri gibi karasal yaşamda biyoçeşitliliğin korunmasına odaklanan atölye çalışmaları; verdiği ekolojik okuryazarlık, permakültür ve kompost eğitimleri; kamu kurumlarının sürdürülebilirlik çalışmalarına sağladığı katkılar gibi pek çok gönüllü faaliyeti ile değerlendirilen ÇELİKBİLEK, SDG-15 “Karasal Yaşam” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 05 Aralık 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen gala gecesinde ödülünü alan ÇELİKBİLEK, yaptığı konuşmasında tanımadığımız bir şeyi korumanın imkansız olması nedeniyle, özellikle kentleşme ile doğa arasındaki bağı kopmuş olan metropol insanlarının doğayı tanıması için gerçekleştirdikleri BioBlitz etkinliklerinin karasal yaşam için çok önemli olduğunu vurguladı. Ekolojik sistemin korunmasında biyoçeşitlilik envanterlerinin büyük önem taşıdığını ve yürüttüğü atölyelerin Türkiyeʼde bu konuda yaşanan eksiklikleri gidermeye hizmet ettiğini belirtti. BioBlitz etkinliklerini her mevsim en az 1 tane olacak şekilde düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen ÇELİKBİLEK, atölyelerin çocuklara da uyarlandığını ve özellikle çocukları ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerine eğitmek için iki yeni rehber kitap hazırlığında olduklarını açıkladı. Ayrıca yeni yılda da pek çok farklı SDG için eğitim ve atölyeler düzenleyeceğini duyurdu.

Değerli hocamızı tebrik ediyor, kendisinin ve Sürdürülebilirlik Ofisimizin başarılarının devamını diliyoruz.