SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Ar.Gör. Ayça Çelikbilek IWACT Kongresinde 1 Uluslararası Bildiri Sunmuştur

30.09.2018

Fakültemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi Ayça ÇELİKBİLEK ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dr. Öğ. Üyesi Aysu UĞURLAR, II. International West Asia Congress of Tourism Reseach Kongresinde birlikte hazırlamış oldukları “Turizm Politikalarının Gelişimi İçin Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri” isimli bildirilerini sözlü olarak sunmuştur.