Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Özel Yetenek Sınavıyla Türk Musikisi Bölümü'ne Yerleşen Öğrencilerden Kayıt İçin İstenen Belgeler

31.08.2021

Bölümümüze 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için; asil kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 27 Ağustos – 01 Eylül 2021 tarihleri arasında, boş kontenjan kalması durumunda yedek kayıt hakkı olan öğrencilerin ise 02-03 Eylül 2021 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza istenilen evraklarla birlikte bizzat gelerek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu öğrenciler için e-kayıt yöntemi kullanılamamaktadır.

Özel yetenek sınavıyla yerleşen öğrencilerimizden kayıt için istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

  1. 2021 TYT Sonuç belgesi fotokopisi,  
  2. Lise Diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.),
  3. Nüfus Cüzdan fotokopisi,
  4. Sabıka kaydı (e-devlet portalından temin edilebilir),
  5. 4 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.),
  6. 2001 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu.  (2002 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.).

Türk Musikisi Bölümü, 2021-2022 Eğı̇tı̇m ve Öğretı̇m yılı Özel Yetenek Sınavı asil ve yedek kazananlar listesine buradan ulaşabilirsiniz.