FACULTY of ART, DESIGN and ARCHITECTURE

Asst. Prof. Dr. Yıldız AKSOY's Book Section is Published

21.06.2017

Asst.Prof.Dr. Yıldız AKSOY's book section named "Aktif Yeşil Alanlar İçin Mekânsal Yeterlilik Analizi: İstanbul Örneği" is published in the book "Yerseçim Kuramı ve Uygulamaları" which is edited by Assoc.Prof.Dr. Şevkiye Şence TÜRK and Prof.Dr.Vedia DÖKMECİ.